Sistemsel Sıkıntıları Çözmede İrade Sahibi Olmanın Önemi

İşleyişi bozuk bir şekilde işleyen bir sistemin içerisinde yer almak oldukça zorlu bir durumdur. Bu zorlu durum içerisinde kimi bireyler, menfaatleri doğrultusunda hareket ederek ilerlemeyi bir değer olarak görmektedir. Menfaatler çerçevesinde bozuk bir sistem içerisinde hayatını idame ettiren bir birey, gün geçtikçe kendine zarar verecek fakat bi şekilde yaşamaya gayret edecektir.

Hayat boyunca her zaman pek çok yerde bu ve buna benzer manzaralara şahit oluruz. Sistemdeki yanlışlıklar içerisinde kendini hapseden ve çıkmaza sokan bireyler ve topluluklara çevrenizde her zaman rastlarsınız. Belki belirli bir süre bu durumdan rahatsız olup bu yanlışları dile getiren bireyler olabilir ancak zaman içerisinde iradesi de zayıf, aklı da yeterli değil ise, bahsi geçen sistemde kaybolup gidecektir.

Sorun şudur ki; günümüzde pek çok kişi, sistemsel sorunlara karşı irade gösterip, yeri geldiğinde çıkarlarımızdan vazgeçip bu sorunlar ile yüz yüze gelip çözmeyi tercih etmez. Bunun nedeni güçlü irade sahibi olmamaları veya bunu sergileyecek yeterli teşebbüse sahip olmamalarıdır.

Bir sistem, bilinçli bir şekilde inşa edilmeyip akli temeller üzerine kurulmaz ise o sistem içerisinde yer alacak üyelerin zamanla yıpranması kaçınılmazdır. Yıpranmanın önüne geçmek için ya mevcut sistemin sorunlarını çok iyi tespit edip düzeltmek gerekir ya da bozuk sistemi lağvedip yeni ve akılcı bir şekilde inşa edilmiş bir sisteme geçmek gerekir.

AKILCI BİR ŞEKİLDE VE CİDDİ İRADE KULLANILARAK İNŞA EDİLEN SİSTEMDE, İNSANLARIN VE TOPLULUKLARIN YIPRANMASI SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR.

İrade Göstermeliyiz Ama Nasıl?

Görmüş olduğunuz bir yanlışa veya yanlış giden bir duruma karşı iradeli bir duruş sergilemenin en temel yolu, o yanlışlığı ortamdaki kişilere ve gruplara akılcı ve ikna edebilir bir şekilde anlatmaktır. Tabi bahsettiğiniz doğruların kabul edilebilmesi için sizde ciddi ve otoriter bir duruşun görünmesi gerekir. Aksi takdirde zayıf bir kişilik ile irade ortaya koyarsanız; insanlar ve topluluklar sizi pek dikkate almayacaktır.

Bir de tabi işin samimiyet boyutu var. Yani bir doğruyu anlatırken kendi menfaatlerinizi işin içine katmamanız gerekir. Menfaatlerinize yönelik anlatılan her doğru, çevrenizde sizin samimi biri olmadığınızın anlaşılmasına neden olacaktır.

Bozuk sistemler kendi kendine düzelmezler. Çarkları yıllar boyu süren bir paslanmışlığa doğru gitse de bu paslanmışlık kendi kendine temizlenmez. Dış müdahale gereklidir ve disiplin ve liyakat esasına dayalı bir irade anlayışı bozuk bir sistemi düzeltmede veya yeni bir sistem inşa etmede oldukça önemlidir.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere…