Samimi Olmak : İslam’ın En Önemli Şartı

Özenle Bu Yazıyı Hazırlayan | 31 Ekim 2017
Samimi Olmak İslam'ın En Önemli Şartı

Samimiyet, hayatın her alanında büyük kolaylık getiren bir özelliktir. İslam kolaylık dinidir ve samimi olmak bu kolaylığı sağlayan en önemli unsurların başında gelmektedir. Kolay olmanın yanı sıra Kuran’da belirtilen emirler ve yasaklar, tamamen insan için faydalı hayatı düzene koyan emir ve yasaklardır. İslam dininin en önemli emri samimi olmaktır. Samimi olan bir insan, tamamen içinden gelen ve vicdanına uyan davranışları sergileyeceği için, bunun konforunu çok güzel yaşayacaktır. Kimseye özenmeden, doğru olanı ve vicdanına uyanı düşünüp buna göre hareket eden insan, samimi olmanın verdiği ferahlığı doyasıya yaşayacaktır.

Bugün dünyada pek çok insan, çeşitli radikal terör örgütleri yüzünden İslam dinini ve Kuran’da belirtilen emir ve yasakları, hayat zorlaştıran unsurlar olarak görmektedir. Uydurulan hurafeleri ve fetvaları, İslam’ın emriymiş gibi gören ve buna göre kendi zihinlerine göre bir din yaşamayı düstur edinen bireyler, yaşadıklarını İslam dini olduğunu sanmaktadır.

İslam Teknik Bir Din Değildir

Çoğu kişi İslam’ı 5 şarttan ibaret bilir. İmanı da 6 şart olarak bilir. Halbuki ikisinin de en önemli şartı, Kuran’a tam uyup buna göre yaşayabilmektir. Uzun uzadıya duaları ezberlemek, Peygamberimiz (sav)’e ait olmayan davranışları (yani hurafeleri) sünnetmiş gibi kabul etmek ve İslam dinini daha zor hale getirmek, oldukça akıl dışı bir davranıştır. Nitekim Peygamberimiz (sav), üzerimizdeki ağır yükleri ve zorlukları atmak için elçi olarak gönderilmiştir. Bu konudaki ayet şu şekildedir:

Onlar ki, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; O, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır.Araf Suresi 157. ayet

Bu ayete istinaden yine aynı şekilde Allah, samimi olmayı ve içten davranmayı çok sevdiğini belirtmiştir. Bu konuyla ilgili ayet ise şu şekildedir:

… Şüphesiz Allah, dilediğini şaşırtıp-saptırır, Kendisine katıksızca yöneleni de dosdoğru yola yöneltip-iletirRad Suresi 27. ayet

Katkısız yönelmenin bir diğer anlamı da samimi olmak şeklinde düşünülebilir. İnsanlar, vicdanlarına uyarak, ahlaklı olarak ve Kuran’daki emir ve yasaklara dikkat ederek samimi olmayı başarabilirler.

Samimiyetsiz İnsan Nasıl Tanınır?

Samimiyetsiz tavır, Kuran ahlakının dışında bir yaşam çizildiğinde ortaya çıkar. Bu da kişileri Allah’ın rızasını değil, insanların rızasını gözeten dolayısıyla kayıpta olan bir yaşama sürükler. Kimi insanlar karşılarındaki kişileri etkilemek için yapmacık tavırlara başvururlar. Karşılarındaki kişinin en çok hangi tavırlardan, hangi düşüncelerden etkileneceğini düşünüyorlarsa, içlerinden gelmediği ya da o şekilde düşünmedikleri halde, karşı tarafı hoşnut edebilmek için o şekilde görünmeye çalışırlar.

Her insanın birbirinden çok farklı karakter özelliklerine sahip olması nedeniyle de, herkesin yanında farklı bir kişiliğe bürünmeye, farklı tavırlar sergilemeye, farklı düşünceleri savunuyormuş gibi görünmeye çalışırlar. Oysa bu samimiyetsiz yaklaşım onları ikiyüzlü davranmaya yöneltir. Öte yandan içten gelmeyen bu yapmacık tavırlar, kişinin gerçek karakterini yansıtmadığı için karşı taraf üzerinde de beklenilen etkiyi oluşturmaz. Aksine iticilik, soğukluk ve uzaklık meydana getirir. Bu kişinin gerçek kişiliğini gizlediğini ve her tavrının yapmacık olduğunu bilmek, karşısındaki kişi üzerinde bir tedirginlik ve güvensizlik oluşmasına neden olur.

Samimi Olmak Çok Kolaydır

Bir insan kendini vicdani akışa bıraktığı takdirde samimiyet sahibi olabilir. Yanlış olan konularda ve vicdanı rahatsız eden konularda inat edilmediği takdirde, samimiyet çok hızlı bir şekilde gelişecektir. Allah insanlara kolay olanı emreder. Bu konuda ilgili ayeti hatırlatmak isterim:

Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız.A'LA Suresi 8. ayet

Kolay olanı seçip hayatımızı buna göre yönlendirmek çok zevklidir.

Samimi olmak sabır gerektiren bir unsurdur. “Ben şu kadar samimi oldum bu bana yeter” anlayışı insanı SAMİMİ KILMAZ

Kısacası;

Hayatı zorlaştırmak akıllı bir insana yakışmaz. İçimizden geldiği davranmak büyük bir lezzet kaynağıdır. Başkalarını taklit ederek veya iki yüzlü tavırlarda bulunarak hayatımızı asla zorlu bir sürece sokmamalıyız. İnsan olmanın tadı samimi olmak ile oluşuyor.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere. Diğer yazılarıma da göz atın! Beğendiyseniz paylaşın ve arkadaşlarınıza duyurun!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir