Single Blog

Küresel Isınma Sorunu İle İlgili Çözüm Önerim

Küresel Isınma, gerek doğal yollarla olsun gerek insan eliyle üretilen araçların oluşturmuş olduğu sera gazlarının atmosfere dağılması sonucu, kara ve deniz sıcaklıklarının ortalama düzeyin üstüne çıkmasına verilen isimdir. Sera gazları genel itibari ile dünya atmosferi için faydalıdır. Çünkü atmosferdeki gazları ve su buharı ile gerçekleşen sera etkisi ile birlikte güneşten gelen zararlı ışınlara karşı korunuruz.

Artan sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan karbondioksit salınımı, santraller, yeşil alanların katledilmesi gibi unsurlar, sera gazı salınımını artırmakta ve bu da küresel ısınma etkisini daha üst seviyelere çıkarmaktadır. Dünyada yapılan anlaşmalar ve çevreci örgütlerin yaptığı faaliyetler, bu soruna çözüm anlamında ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. Tüketime yönelik artan istekler ve ihtiyaçlar sınırsız olunca ve bu ihtiyaçları karşılama konusunda yapılan planlamalar yetersiz olunca, ne yazık ki yaptığımız tüketim, kendimizi tüketme anlamını taşıyor.


Küresel Isınma Anlaşmaları ve Sözleşmelerine Dair Geniş Bilgi Listesini Okuyun

Tüketme arzularımızın sınırlandırılmaması ve en akılcı bir şekilde düzenlenmemesi durumunda Küresel Isınma, hayatımızı tehdit edecek bir unsur gibi görünüyor. Peki fütursuzca yaşamamızın önüne nasıl geçebiliriz? Küresel ısınmanın önüne geçebilmek, karbondioksit salınımını azaltmak ve daha temiz enerji kullanımını nasıl sağlayabiliriz? Hayatı kendimiz ve çevremiz için daha temiz ve güzel nasıl kılabiliriz? İşte tüm bu ve buna benzer sorulara cevap niteliğinde hazırladığım kapsamlı çözüm önerimi okumanızı ve bu konu ile ilgilenebilecek herkese duyurmanızı tavsiye ederim.

Küresel Isınmanın Esas Sebebi : Şirketlerin Hegemonyası

Günümüzde büyük şirketlerin, büyük ailelerin hegemonyası, kapitalizmin etkisi ile beraber inanılmaz bir seviyeye ulaştı. İnsanları çeşitli vesileler ile uyuşturarak tepki veremez hale getirme suretiyle gücü elinde barındıran bu yapılar;

 1. Küresel Isınma gibi sorunları umursamadan,
 2. Doğada enerji tasarrufunu kullanarak yaşamlarını sürdüren canlılardan referans almadan
 3. İnsanlık yararına daha fazla AR-GE çalışması yapmadan,
 4. Sürekli benzeri ürünleri pazarlayıp toplumları tüketime yönelterek

küresel bir hegemonya oluşturmaktadır.

Tabi ki tüm şirketleri, tüm firmaları ve tüm ülkeleri aynı kategoriye katamayız. Ancak gücü ağırlıkla ellerinde barındıran ve bu gücü kendi menfaatleri doğrultusunda sadece hırslarını ve mal arzularını tatmin etmek için kullanan kişiler, şirketler ve ülkeler ve ailelerin olduğunu biliyoruz.

Yazımın en başında bahsettiğim unsurları anlattığım sebeplerin ana kaynağı insan hırsı ve doyumsuz isteğidir. Bu aslında pek çok alanda sorun getiren davranış biçimleridir. Fakat yazımın konusu gereği, küresel ısınma gerçekten dünyada gücü elinde barındıran kişilerin veya yapıların hırsları ve tutkuları yüzünden ortaya çıkan bir sıkıntıdır.

Küresel Isınma ve Ortaya Çıkardığı Kötü Sonuçlar

Bugün başta buzullar olmak üzere, dünyanın her noktasında küresel ısınmanın meydana getirdiği sıkıntıları yaşıyoruz. Küresel ısınma ani iklim değişikliklerine neden oluyor ve bazen uzun süreli kuraklıklar oluşumunda önemli bir rol oynuyor. Küresel Isınma nedeniyle sıcaklıkların artması ve bireysel cahillikler nedeniyle ormanlarda yangınlar çıkması, dünyadaki karbonmonoksit seviyesi de oldukça yükselmektedir. Tüm bunların dışında yaptığım araştırmada çıkan kötü sonuçlara şunlar eklenebilir:

 1. 2040 yılına kadar akılcı tedbirler alınmaz ise Kuzey Kutbunun tamamen buzsuz kalacağı öngörülüyor.
 2. Buzulların erimesi deniz seviyesinin yükselmesine ve doğal su kaynaklarına bağımlı alanlarda su kıtlığına neden oluyor.
 3. Küresel ısınmanın neden olduğu sıcak hava dalgaları, ısıya bağlı birçok hastalık ve ölümle sonuçlanabilir.
 4. Küresel ısınma, büyük gıda sıkıntıları yaşatabilir ve yaban hayatı üzerinde de hayatı tehdit eden bir etkiye sahip.
 5. Bazı parazitler küresel ısınmaya bağlı olarak yeni yaşam alanlarına yayılıyor ve artık endemik hale geliyor.
 6. Küresel ısınmayı önleme başarısızlığı, büyük bir ekonomik çöküşe neden olabilir.

Küresel Isınma ve Bunu Engelleme Çalışmaları

Bu kötü sonuçları engelleme konusunda yapılan çalışmalar elbetteki mevcut. Yaptığım araştırmalar doğrultusunda bulduğum çalışmaların bazılarını sizler ile paylaşmak istiyorum. Üzerinde uğraşılan ve tüketim hegemonyası karşısında savaşı kazanma amacıyla bazı insanların bir araya gelip çözüm üretmeye çalışmaları gerçekten gurur verici bir durum olduğunu düşünüyorum. Şimdi çözüme yönelik çalışmalardan bazılarını paylaşayım:

Sentetik Ağaçlar

Küresel Isınma ve Buna Karşı Sentetik Ağaçlar
Küresel Isınma ve Buna Karşı Sentetik Ağaçlar

Bu çalışmaya göre , bir sentetik ağaç yılda 90 bin ton karbondioksit emebiliyor. Bu da 15 bin aracın yaydığı karbondioksite eşit. Bu oranda karbondioksiti ancak binlerce doğal ağaç emebiliyor. Gerçekten ilginç ve dikkate değer bir çalışma ancak üzerinde biraz çalışılmalı ve hesaplama işlemleri yapılmalı doğrusu.


Sülfür Örtüleri

Küresel Isınma ve Buna Karşı Sülfür Örtüleri
Küresel Isınma ve Buna Karşı Sülfür Örtüleri

Aslında bu, 1995’te ozon tabakasıyla ilgili çalışması yüzünden Nobel ödülü alan Profesör Paul Crutzen’in önerisi. Crutzen, güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelleyecek bir sülfür örtü yaratmak gerektiğini belirtiyor. Sülfür kullanarak daha basit çalışmalar ile Küresel Isınma ile mücadele konusunda BU YÖNTEMİ OKUYUP DENEMEK DE AYRI BİR YÖNTEM.

Diğer Çalışmalar Arasında

 • Bulut Kalkanı
 • Uzay Aynaları
 • Deniz Ormanları
 • Okyanus Pompaları

gibi çalışmaların mevcut olduğunu gördüm.

Küresel Isınma Konusunda Kişisel Çözümlerim

Gel gelelim kişisel çözüm önerilerime. Sebep konusunda üst kısımlarda bahsetmiş olduğum sebebe istinaden kendi çözüm önerilerime getireceğim. Teknik bir bilim adamı değilim ve bu sorununda genel olarak Ar-ge çalışmalarına daha fazla önem verilmemesine ve gücü elinde barındıran yapıların kendi çıkarlarına göre enerji piyasasını yönetmesi, özellikle İNGİLİZLERİN “HEP BANA HEP BANA” diye düşünmeleri, maalesef dünyadaki yapıyı ele geçirmesi bize etkili ve kalıcı çözümler sunmayı ve BU HEGEMONYAYI SUSTURMAYA başlamamız gerektiğini bildiriyor. O halde Küresel Isınmaya karşı çözüm olarak aşağıdaki önerilerimi sizlere sunmak isterim:

1- Bor Elementi ile Üretilen Yakıt ile Temiz Yakıt Devrimi

Bor Rezervleri ve Küresel Isınma
Bor Rezervleri’nde Lider Ülke Türkiye

Şu an dünyada bor rezervi konusunda en fazla bor rezervine sahip olan ülke Türkiye‘dir.  Ülkemizde bor rezervi konusunda yaklaşık 1 Milyar tondan fazla bir rezerve sahibiz. Sahip olduğumuz rezervler çok değerlidir. Ülkemizde BOR konusunda iş ve aratırma yürüten kurum olarak ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ gelmektedir.

Bor elementi kullanarak ülkemizde yakıt üreten NNT Nanoteknoloji, bor madeninden araç yakıtı ürettiğini açıkladı. Bor yakıtının diğer fosil yakıtlara nazaran daha çevreci ve daha temiz olduğunu açıklayan NNT Nanoteknoloji şirketinin CEO’su Mehmet Can ARVAS, bu konuda şu açıklamaları yapmış:

“Bor yakıtı, kolaylıkla yanmayan bir yapıdadır. Dolayısıyla infilak etme, kıvılcımla, ateşle tutuşma riski yoktur. Bir kaza anında patlama meydana gelmeyecektir. Bu yönüyle bor çok önemli bir yakıttır ve nakliyesinde risk olmayışı Bor yakıtı için bir üstünlük ve alternatifsizlik kazandırmaktadır. Bor çevre dostudur, yanma sonrası gaz emisyonu oluşturmamaktadır. Bor yakıtı kara ve deniz kazalarında toprağa ve suya karışması halinde hiçbir zaman kirlenmeye neden olmayacak, toprakta doğal bitkiler için besleyici olacak ve, denizlerde de kolay çözülerek, zaten deniz suyunda olan Bor elementi ilave bir risk oluşturmayacaktır”Mehmet Can ARVAS

Bor konusunda elimizdeki imkanları kullanarak, fosil yakıtlar üzerinde hegemonya sahibi şirketlere karşı daha iyi bir direnç gösterebiliriz. Bahsi geçen firma gibi şirketlere daha iyi AR-GE desteği sağlanarak daha fazla girişim unsuru oluşturulabilir.

2- Daha Bilinçli Olmak ve Gezegenimize Sahip Çıkmak

Heveslerimiz ve arzularımız, kendimizi kontrol edemediğimiz zaman bizi ele geçirirler. Günümüzde insan arzuları o kadar hırslı bir yapıdaki, çok sık kontrol dışına çıkıyor. Sistemin bize sunduğu her şeyi düşünmeden bir şekilde alarak ve bunun külfeti altına girerek, hayatı kendimiz için zorlaştırıyoruz.

İnternette tasarruflu olma ve bilinçli olma konusunda pek çok video ve bilgi vardır. Dünyanın her yerinde temiz enerji konusunda kamu spotları dolaşmaktadır. (Kamu spotu kelimesinden nefret ediyorum ama bu ayrı bir konu) Bu tanıtımları hayatımıza daha fazla entegre etmeliyiz.

3- Temiz Enerji Alanında İş Alanları Oluşturmak

Günümüzde enerji konusunda oldukça verimli iş alanları oluşturabiliriz. Bunlar arasında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, barajlar, konsantre güneş enerjisi gibi alanlara daha çok önem vermeliyiz.

Küresel Isınmaya Karşı Yeni İş Alanları Oluşturmak
Yukarıdaki resimde enerji alanları ve bu alanlarda dünya çapında istihdam edilebilecek kişilerin sayısı yer almaktadır. (Kaynak)

Eğer yeni iş alanları açılır ise yeni araştırma ve geliştirme sistemleri ortaya çıkabilir. Bu da çorap söküğü gibi yeni ufuklara yelkenlerin açılmasına neden olabilir. Önemli olan ısrarlı bir şekilde doğru olan konusunda davranabilmektir. Artık kirli olan ve doğaya zarar veren yakıtları yakmayı bırakalım. Daha temiz enerji kaynaklarını araştıralım ve bunlar konusunda çaba gösterelim. Yeni gençlerimizi bu konuda istihdam edelim. Enerji Bakanlığı‘mıza ve tüm dünyadaki resmi kurum ve kuruluşlara bu konuda büyük iş düşmektedir.

Sonuç

Bu değerli yazım, umarım Küresel Isınma sorununa bir çözüm olarak tüm okurlara fikir verir ve yeni ufuklara yelken açılmasına vesile olur. Hepimiz farklı sorunlara yeni çözümler üretmeli ve boş kalmamalıyız. Yoksa bedavacı, sömürgeci ve cahil anlayış, boş kafalı olmayı sevenlere daima hakim olmaya çalışacaktır. İyiler ittifak etmeli ve yeni fikirler üretmelidir. Yoksa cahillik bu dünyanın sonunu getirecek.

Bu yazımı paylaşmanızı ve beğendiyseniz yorum yapmanızı isterim. Siteme abone olarak yeni yazılarımdan haberdar olmanız benim için onur vericidir. Şimdiden teşekkürler.

Tekrar görüşmek üzere….

 

 

Comments (0)

Post a Comment

© Her Hakkı Saklıdır 2018 - Muhammet TAŞDEMİR